• C/Virrei Avilés, 35 - 08500 Vic (Barcelona)  
  • 93 885 13 04  
  •   652 588 107 
  • contacte@satelremei.com  

Tens algun dubte o pregunta? Posa't en contacte amb nosaltres!

Per fer-ho només cal que omplenis el següent formulari o bé trucar-nos al 93 885 13 04:

Escriu les lletres i/o números que surten a la imatge (posar lletres en majúscules):
 Accepto la política de privacitat - Consultar Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat de titularitat de SAT El Remei, amb la finalitat de poder respondre a les seves consultes. L'informem que les seves dades no seran objecte de cessió a cap altra entitat. Per últim, l'informem que vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, enviant un email a: contacte@satelremei.com

Informació de contacte

  •  Servei Tècnic El Remei, S.C.P.
  •  contacte@satelremei.com
  •   93 885 13 04
  •   652 588 107


 Ubicació

C./ Virrei Avilés, 35
08500 Vic
Barcelona

93 885 13 04
Google Maps